MAKLUMAT PEMBAYAR FIDYAH

KETERANGAN PEMBAYARAN

BAYARAN FIDYAH PUASA ATAU KAFARAH
DINIATKAN KEPADA : *

CARA PEMBAYARAN


MAKLUMAT BAYARAN FIDYAH

KULKULATOR FIDYAH
BIL RAMADHAN (DILANGKAU) BIL HARI PUASA (DITINGGALKAN) KADAR FIDYAH(RM) JUMLAH FIDYAH(RM)

**Kadar Fidyah RM1.75/Sehari Bersamaan secupak beras (675gram)

PANEL PENJUMLAHAN FIDYAH
BIL CUPAK JUMLAH(RM) HAPUS
JUMLAH BAYARAN KESELURUHAN

Dengan menekankan bebutang Teruskan Bayaran bererti anda telah bersetuju dengan terma dan syarat FPX.Terma & Syarat